Atbalstītāji


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadarbības partneri: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moto piedzīvojumu klubs “apPasaule” – ir līdzīgi domājošu sportisku, ar piedzīvojumu meklētāja un ceļotāja garu apveltītu cilvēku grupa. Tā veicina vidi saudzejošu moto ceļojumu un ar moto tehniku saistītu sporta un atpūtas pasākumu attīstību Latvijas Republikā un aiz tās robežām.

 

Biedrība organizē un veicina moto ceļojumus un ekspedīcijas, veido informācijas apmaiņas interneta vietni www.appasaule.lv moto piedzīvojumu meklētājiem, organizē pasākumus un salidojumus, kā arī veselīgu atpūtu, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un paaugstināšanai, tādejādi sniedzot nozīmīgu labumu sabiedrības veselības veicinašanā. Svarīga loma ir jaunās paaudzes atbalstīšanā, lai veicinātu ieinteresētību nodarboties ar motosportu un moto ceļojumiem. Kā arī morāla atbalsta nodrošināšana gados vecākiem ar moto piedzīvojumiem saistītiem cilvēkiem, lai neviens nejustos atstāts un aizmirsts. 

 

Biedrības ietvaros ir izveidota motosporta komanda, kura pārstāv Klubu apPasaule dažādās motosporta sacīkstēs, tādās disciplīnās kā Enduro, CrossCountry, Enduro Sprints, u.c.